shadow

Psykologer i Oslo og resten av landet

Kontakt psykologen på telefonnummeret du finner i vedkommendes profil eller via bestillingslinken. Hvis du allerede har vært hos en psykolog og ønsker å skrive en positiv omtale kan du gjøre det på terapeutens profil. Du er helt anonym. Ved å skrive omtale kan du hjelpe andre å finne en flink psykolog eller psykiater. Nettsiden drives uten reklame eller andre inntekter.

Behandling av psykiske lidelser

Psykologer kan hjelpe barn, unge, voksne, par, familier, grupper, organisasjoner, bedrifter, osv. Kliniske psykologer tilbyr både korttidsterapi (f.eks. kognitiv/metakognitiv/emosjonsbasert terapi) og langtidsterapi (f.eks.: dynamisk/analytisk psykoterapi). Mange kliniske psykologer holder også foredrag og kurs.

Hva kan en psykolog hjelpe deg med?

Psykiske lidelser kan ramme hvem som helst og med dagens metoder kan psykologer og psykiatere behandle nesten alle slags psykiske sykdommer.

Personvern

Ikke send sensitive opplysninger på e-post. All e-post går direkte til dinpsykolog.no AS, ikke til de enkelte psykologer. dinpsykolog.no har ikke mulighet til å videresende e-post til psykologene, så hvis du f.eks. prøver å bestille time på e-post blir ikke e-posten vidersendt eller besvart. E-poster med sensitiv informasjon slettes umiddelbart.