shadow

Psykolog Oslo – lang erfaring og gode omtaler

Psykolog Oslo

Anbefalte private psykologer på St. Hanshaugen, Grünerløkka, Norstrand, Asker, Bærum, Bekkestua, i Oslo sentrum, og i resten av landet.

Bestille psykolog

Hvis du ønsker å bestille time hos psykolog kontakter du psykologen direkte på telefonnummeret du finner i profilen, eller via den oransje bestillingslinken på psykologprofilene som har en slik. VIKTIG: Ikke send sensitive opplysninger på e-post. All e-post går direkte til dinpsykolog.no AS, ikke til de enkelte psykologer. dinpsykolog.no har ikke mulighet til å videresende e-post til psykologene, så hvis du f.eks. bestiller time på e-post blir ikke e-posten besvart. E-poster med sensitiv informasjon slettes umiddelbart. Pris for 45 min individualkonsultasjon hos privat psykolog i Oslo varierer fra ca 700 kr til ca 2000 kr. Prisen hos private psykologer bestemmes blant annet av tilbud og etterspørsel.

Behandling av psykiske lidelser

De fleste angst- og depresjonslidelser behandles i løpet av 10-15 konsultasjoner ved bruk av for eksempel metakognitiv terapi. For lidelser knyttet til personlighet kreves lengre terapiforløp. Det fokuseres da mer på ubevisste konflikter, selvbilde, relasjoner, og oppvekst. Psykologer behandler barn, unge, voksne, par, familier, grupper, organisasjoner, bedrifter, osv., og kliniske psykologer tilbyr både korttidsterapi (f.eks kognitiv/metakognitiv terapi) og langtidsterapi (f.eks.: dynamisk/analytisk). Emosjonsbaserte terapiformer blir mer og mer populært. Mange kliniske psykologer underviser i Mindfulness, noen holder også foredrag og kurs.

Hva kan en psykolog hjelpe deg med?

Flere og flere mennesker velger å gå til psykolog. Det er mindre stigma knyttet til psykiske lidelser nå enn tidligere. Psykologer er flinkere til å være aktiv i media, og tv-programmer har bidratt til å bryte gamle tabubelagte holdninger til psykologer. Psykiske lidelser kan ramme hvem som helst, men med dagens metoder kan psykologer og psykiatere behandle nesten alle psykiske lidelser.

De diagnostiske systemer er basert på den medisinske modellen, noe mange psykologer tar avstand fra. Det jobbes med nye måter å se psykiske lidelser på. Mange går bort fra fra tradisjonell diagnostisering og sykdomsbegrep. Vi er alle mennesker og mange psykologer påpeker viktigheten av å ikke se på noen som utenfor fordi de har hatt en tøff oppvekst eller har gener som gjør at de fungerer annerledes enn det vi ser på som normalt. Utfordringen til mange som sliter psykisk er at de sier og gjør ting som ofte oppleves som urovekkende. Mange mennesker har det så vondt at de ikke synes de fortjener å bli likt, dette kan dessverre føre til handlinger som bekrefter antagelsen. Heldigvis er flere og flere i Norge mer empatisk til folk som sliter, og i det store og det hele virker det som om samfunnet beveger seg i en god retning.

Gode anbefalinger – omtaler og rating av psykologer

Hvis du allerede har vært hos en psykolog og ønsker å skrive en positiv omtale kan du gjøre det på psykologens profil. Du er helt anonym. Ved å skrive omtale hjelper du andre til å få like god hjelp som du har fått.

BLOGG ALLE BLOGGINNLEGG >>