shadow

Psykologer i Oslo – lang erfaring og gode omtaler

Anbefalte psykologer

Hvis du allerede har vært hos en psykolog og ønsker å skrive en positiv omtale kan du gjøre det på psykologens profil. Du er helt anonym. Ved å skrive omtale hjelper du andre til å få like god hjelp som du selv har fått.

Behandling av psykiske lidelser

Psykologer behandler barn, unge, voksne, par, familier, grupper, organisasjoner, bedrifter, osv., og kliniske psykologer tilbyr både korttidsterapi (f.eks kognitiv/metakognitiv terapi) og langtidsterapi (f.eks.: dynamisk/analytisk). Emosjonsbaserte terapiformer blir mer og mer populært. Mange kliniske psykologer underviser i Mindfulness, noen holder også foredrag og kurs.

Lenge har forskning vist at de fleste angst- og depresjonslidelser kan behandles med kognitiv terapi. En metaanalyse publisert i 2015 viser at effekten av kognitiv atferdsterapi mot depresjon er halvert de siste 30–40 årene, og endel nyere forskning vektlegger hyppighet og varighet i et terapiforløp som viktige faktorer for helbred. I dynamisk og analytisk psykoterapi fokuseres det mer på mer ubevisste konflikter, motivasjon, selvbilde, relasjoner, og oppvekst, og terapien foregår hyppigere og er mer langvarig enn kognitiv terapi. Eieren av nettsiden anbefaler dynamisk/analytisk psykoterapi.

Hva kan en psykolog hjelpe deg med?

Flere og flere mennesker velger å gå til psykolog. Det er mindre stigma knyttet til psykiske lidelser nå enn tidligere. Psykologer er flinkere til å være aktiv i media, og tv-programmer har bidratt til å bryte gamle tabubelagte holdninger til psykologer. Psykiske lidelser kan ramme hvem som helst, men med dagens metoder kan psykologer og psykiatere behandle nesten alle slags psykiske lidelser.

De diagnostiske systemer er basert på den medisinske modellen, noe mange psykologer tar avstand fra. Det jobbes med nye måter å se psykiske lidelser på. Mange går bort fra fra diagnostisering og sykdomsbegrep. Vi er alle mennesker og mange psykologer påpeker viktigheten av å ikke se på noen som utenfor fordi de har hatt en tøff oppvekst eller har gener som gjør at de fungerer annerledes enn det vi ser på som normalt. Utfordringen til mange som sliter psykisk er at de sier og gjør ting som kan oppleves som urovekkende av andre. Mange mennesker har det så vondt at de ikke synes de fortjener å bli likt, dette kan dessverre bidra til handlinger som bekrefter antagelsen.

Bestille psykolog

Hvis du ønsker å bestille time hos psykolog kontakter du psykologen direkte på telefonnummeret du finner i profilen, eller via den oransje bestillingslinken på psykologprofilene som har en slik. VIKTIG: Ikke send sensitive opplysninger på e-post. All e-post går direkte til dinpsykolog.no AS, ikke til de enkelte psykologer. dinpsykolog.no har ikke mulighet til å videresende e-post til psykologene, så hvis du f.eks. bestiller time på e-post blir ikke e-posten besvart. E-poster med sensitiv informasjon slettes umiddelbart. Pris for 45 min individualkonsultasjon hos privat psykolog i Oslo varierer fra ca 1000 kr til ca 2000 kr. Prisen hos private psykologer bestemmes blant annet av tilbud og etterspørsel.