back
1407947046_image.jpg

Nina Erikstad

Skjermbilde

staroff 0 vurderinger Ny vurdering

Født i 1985
Telefon : 45472205
Kontor-og postadresse:
Frydenbølien 21
Bergen

Mer informasjon:

Nina Erikstad benytter seg av ulike terapeutiske metoder. Hvilke metoder som brukes bestemmes blant annet av hva du ønsker hjelp til.

Erikstad tar utgangspunkt i nevropsykologi, traume-psykologi, mentalisering, mindfulness, EMDR og
dissosiasjonsmodellen til Nijenhuis et. al. Erikstad er også engasjert
direkte i hvordan samfunnet kan påvirke psykisk helse i positiv forstand.

Erikstad tilbyr i perioder kurs om stressmestring.
Hun har tidligere vært seminar-leder i tre år for faget "Affekt og kognisjon" ved Universitetet i Bergen.

Erikstad har gjenomført en rekke kurs, blant annet søvnkurs og traumekurs.

PRIVAT

 • cekAngst

 • cekStress

 • cekUtbrenthet

 • cekUro

 • cekDepresjon

 • cekSelvfølelse

 • cekAvhengighet

 • cekSpiseforstyrrelser

 • cekKroppslige plager

 • cekCoaching

 • cekKurs

 • cekFamilieterapi

 • cekParterapi

 • cekVeiledning

 • cekLærevansker

 • cekEmosjonelle problemer

 • cekADHD

 • cekAdferdsproblemer

FOR BEDRIFT

 • cekForedrag

 • cekKonfliktløsing

 • cekKurs

 • cekLederutvikling


 • cekCoaching

 • cekIndividual terapi

 • cekParterapi


METODER

 • cekKognitiv atferdsterapi

 • cekMetakognitiv terapi

 • cekMotiverende intervju

 • cekMultisystemisk terapi

 • cekKognitiv trening

 • cekEMDR

 • cekMindfulness

 • cekAksept og forpliktelsesterapi

 • cekDynamisk terapi

next