Når kroppen sier nei

Foredrag av Dr. Gabor Maté, om sammenhengen mellom perfeksjonisme/flink pike syndrom/undertrykking av negative følelser/mangel på grensesetting, og dødelige sykdommer. Anbefales sterkt til alle i risikogruppen. Prøv i hvert fall ti minutter, å se hva du synes, du vil ikke angre. Foredragsholderen har skrevet boken: “When the body says no”, og han har også holdt mange andre fine foredrag.

Fra foredraget: (min oversettelse): Det er bare en sannhet: Behandler du barn bra blir de friske voksne, behandler du dem dårlig vil de som voksen utvikle sykdommer. Alle sykdommene som fins, alle diagnosene, er bare ulike resultater av tidlig barndomsstress/traumer.

 

https://www.youtube.com/watch?v=c6IL8WVyMMs

Kommenter innlegget

*